Trương Huyền Trường
(Trương Huyền Trường cũng đo bng lm thơ)

   THƠ  ĐO... BNG


 

 

   1- Ởm ờ c lt cht chơi

       C mng chẳng dm sợ trời đất ghen

                                        (đo C Mng)

   2-Cổ ai ba ngấn cao cao

      Cn ti cổ m lao đao phận người

                                       (đo Cổ M)

   3-Nhỡ thm bnh t l gai

      Ra đo bnh t khỏi di đường đi

                                       (đo Bnh t)

   4-Dc sao m dc thấy mồ

      Chẻ tre đan rọ nhốt bồ tượng chơi

                                       (đo Rọ Tượng)

   5-R r rủ rỉ r r

      R ri rủ rỉ con D g ku.

                                       (đo R R)

   6-Đ mang tiếng dữ l gian

      Ti như To Tho cũng gian Nịnh thần

                                       (đo Mang gian)

   7-Ai ku th mụ dạ liền

      ng ku th mụ chỉ nghing ng cười

                                       (đo Mụ gi )

   8-Dốc cao nn đất gần trời

      Phượng Hong vỗ cnh một thời liệt oanh.

                                       (đo Dốc cao )

   9-Mẹ bồng con đứng đợi cha

      Cn cha c chớn la c ph m

                                     (đo Mẹ bồng Con)

  10-Ln cao cho biết mu my

      Xuống su cho biết biển đầy hay vơi

                                       (đo Hải Vn)

  13-Ai ơi lắm bạc nhiều tiền

       Ti ĐANG NGHO tng muốn đin ci đầu

                                       (Đo Ngang)

 

 

 

 

                       CU  (C)  ĐỐI

 

               B Hom, B Rịa, B N

            Ba b cng mặc o b ba đen

                                (mời cc bạn đối thử)

 

          T r ư ơ n g   H u y ề n   T r ư ờ n g

www.ninh-hoa.com

Cng tc giẢ:


Nắng Hng Cau
Ma No Đng Sợ
"CHAT" Với Ma 
Thơ Đo...Bng 

 

 

trở về trang nh www.ninh-hoa.com

 1