Những Bài Viết Khác:

 

 

 

 

 

 

Cách "Tiến Lên" Của Kẻ Láng Giềng Phương Bắc

Những Hành Động Vô Đạo Của Một Quốc Gia...

Những Ảnh Hưởng Của Trung Hoa Đối Vời Tinh Thần Tự Chủ Của Đất Nước Và Dân Tộc Việt Nam

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 3

Kỳ 4

Kỳ 5

Kỳ 6

Kỳ 7

Kỳ 8:Phụ Chú

  Một Thời Đi Qua Ngôi Trường Tiểu Học

Chuyện Về Một Người Thầy

Những Cảm Nghiệm Về Nền Giáo Dục Miền Nam Trước 1975

Một Đời Người

Vài Suy Nghĩ Về Sự Sành Điệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C̣n Một Chút Này

Dấu Chân Thời Gian

Mưa Tháng 7

Gieo Và Gặt

Người Bạn Ninh Ḥa

Đất Lành

Khác Biệt

Một Cách Sống

Nụ Hiền

Về Một Ḍng Sông Nhỏ

Chia Vịt

Người Em Thời Gian

Thư Gởi Người Em
 Ninh Ḥa
 

 

 

VỀ MỘT DẤU ẤN

Vài Ḍng Về Tập Thơ

00

01 02 03 04 05

06

07

08

09

10

 

 

THƠ LƯ BẠCH

01

02-03

04-05

06-07

08-11

12-18

19-24

25-29

30-34

35-38

39-42

43-47

48-51

52-57

58-62

63-70

71-78

79-83

84-91

92-95

96-100

 

NGUYỄN TRĂI
ỨC TRAI THI TẬP 

Trang B́a 

Vài Nét Về Nguyễn Trăi

Thời Kỳ Lưu Lạc Khi Giặc Minh Xâm Lược 

1 - 3   |  4 - 6  |  7 - 9  

 10 - 12     13 - 14   

Thời Kỳ Ra Giúp Lê Lợi
B́nh Định Giặc Minh

15 - 17 | 18 - 20 | 21 - 23

24 - 26 | 27 - 29 30 - 32

33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41

42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 49

   Thời Kỳ Sau Khi Bị Tù Oan Muốn Lui Về Ẩn Dật

50 - 52 |  53 - 55 | 56 - 57

58 - 59 |  60 - 61 | 62 - 63

64 - 65 66 - 67 | 68 - 69

   70 - 71    |    72 - 73    

74 - 75    |    76 - 77 

   Thời Kỳ Vui Thú Ẩn Dật
CÔN SƠN

78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83

84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89

       90 | 91 - 92 | 93 - 94

95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100

101 - 102 | 103 - 104 | 105

Tài Liệu Tham Khảo

 

 

ẢNH HƯỞNG ĐẠO PHẬT TRONG ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

Lời Giới Thiệu

Vài Lời Nhận Định

Dẫn Nhập

Phần 1 - CHƯƠNG 1:
Nguyễn Du Và Tác Phẩm

TiMục 1: Nguyễn Du

Mục 2: Tác Phẩm Hán Văn

Tác Phẩm chữ Nôm

Phần 1 - CHƯƠNG 2:
Nguồn Gốc ĐTTT

Tiết 1:Các Tài Liệu Khảo Cứu Về Nguồn Gốc ĐTTT

Tiết 2:Kim Vân Kiều Truyện Của Thanh Tâm Tài Nhân  

Tiết 3:Tư Tưởng Đạo Phật Trong Kim Vân Kiều Truyện

Phần 2 - CHƯƠNG 1:
Vị Trí Đ. Phật Trong ĐTTT

Mục 1: Ngẫm Hay Muôn Sự

Mục 2: Tẻ Vui Thôi...

Mục 3: Khi Nên Trời....

Mục 4: Tẻ Vui Cũng...

Mục 5: Tẻ Vui Bởi Tại..

Mục 6: Dễ Dàng Là Thói..

Phần 2 - CHƯƠNG 2:
Đ.Lăo Và Phật Trong ĐTTT

Mục 1: Chữ Tài Chữ Mệnh..

Mục 2: Chẳng Tu Mà...
Kỳ 14
  Kỳ 15

Mục 3: Trong Sơn Âm Cực

Mục 4: Giải Cấu Là Duyên

Mục 5: Khúc Đâu Đầm..

Mục 6: Thiện Căn Ở Tại.

Phần 2 - CHƯƠNG 3:
Khái Quát Về Tư Tưởng Đạo Phật Trong ĐTTT

Mục 1: Hoa Tàn Mà Lại...

Mục 2: Cỗi Nguồn Cũng...

Mục 3: Mua Vui Cũng...

Phần 3 - CHƯƠNG 1:
Về Tư Tưởng Nguyễn Du

Mục 1: Thái Phác Bất...

Mục 2: Tài Tri Vô Tự...

Phần 3 - CHƯƠNG 2:
Tư Tưởng Nguyễn Du

Mục 1: Chữ Tâm Và ...

Mục 2: Tiến Tŕnh Giải..

Mục 3: Phương Cách Thiền

Phần Tổng Luận

Thư Mục- Tham Khảo

 

 

 

DƯƠNG ANH SƠN

      cựu giáo sư triết  Trung Học Ninh Ḥa
                         (1973-1975)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Trăi
Ninh Ḥa (1975-1976)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Huệ
Tuy Ḥa, Phú Yên (1976-1984)

 

* Đă xuất bản :

 

  Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường
Tân Thanh (2006)

Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi
  (chuyển lục bát và chú giải, 2009)

           

 

 

Những Bài Viết Khác:

 

 

 

 

 

 

 

►  Cơi Khác

Câu Chuyện Sau Ba Mươi Lăm Năm

►  Nhân Lành

Một Lần Đến Thăm Đền Vua Hùng Và Vùng Cực Bác Của Đất Nước

  Bây Giờ Tôi Mới Hiểu

Đọc "Cha Măi Bên Đời" Của Nguyễn Thị Phương Hiền

Đọc "Nguyên Ngộ Thi Tập" Của Lê Văn Ngô

Đọc Đường Hoa Vàng Của Nguyễn Thị Thanh Trí

Vài Nhận Định Về Các Vấn Đề Của Chúng Ta Của Nguyễn Văn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gửi Cánh Chim Xa"

Em C̣n Đây Những Con Đường

Bài Thơ Tháng Sáu

Tiễn Đưa Năm

Điểu Minh Giản

Ư Xuân (2) 

 

 

BẮC HÀNH TẠP LỤC

Trang B́a 

Vài Nét Về Bắc Hành Tạp Lục (Tập 3)

01

02

03

04

05

06

07 - 08

09 - 10

11 -12

13 -14

15 -16

17 -18

19 -20

21 -22

23 -24

25: 01-03   04-06   07-09

25: 10-12 13-15 | 26 -27

28 -29

30 -31

32 -33

34 -35

36 -37

38 -39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

66-67

68-69

70-71

72-73

74-75

76-77

78-79

80-81

82-83

84-85

86-87

88-89

90-91

92-93

94-95

96-97

98-99

100-101

102-103

104-105

106-107

108-109

 

 

 

NAM TRUNG TẠP NGÂM

Trang B́a  

Vài Nét Về Nam Trung Tạp Ngâm (Tập 2)

01 - 02

03 - 04

05

06 - 10

11 - 12

13

14 - 18

19 - 20

21 - 22

23 - 24

25 - 26

27 - 28

29 - 30

31 - 32

33 - 34

35 - 36

37 - 38

39 - 40

Chữ Viết Tắt & Mục Lục

 

 

THANH HIÊN THI TẬP

Trang B́a 

Vài Nét Về Thanh Hiên Thi Tập :  Phần 1   2   3

 01 - 02

 03 - 05

 06 - 08

09 - 10

 11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

19 - 20

21 - 22

23 - 24

25 - 26

27 - 28

29 - 30

31 - 32

33 - 34

35 - 36

37 - 38

39 - 40

41 - 42

43 - 44

45 - 46

47 - 48

49 - 50

51 - 52

53 - 54

55 - 56

57 - 58

59 - 60

 

Bước Đầu Ra Làm Quan Nhà Nguyễn Ở Bắc Hà

61 - 62

63 - 64

65 - 66

67 - 68

69 - 70

71 - 72

73 - 74

75 - 76

77 - 78

 

 

 

 

 

 

 

Câu Đối Tết

Ư Xuân (2) 

Cơn Gió Thoảng

Có Phải Là Tôi ?

Ư Xuân

Con Người Đích Thực

Vẫn Đợi Chờ Mùa Xuân Đến

Tháng Ba Mùa Xuân Mới

Nghĩ Về Những Lời Dạy

Tôi Đă Nghe Và Đă Thấy

Không Phải Ngẫu Nhiên Tôi Nhận Ra

Làm Thế Nào Em Hiểu Thấu

Hăy Thắp Lên Niềm Hy Vọng Mỏng Manh

Chợt Hôm Nào Cảm Thấy

Những Lời Vang Vọng

"Xuân Dạ" 

"Xuân Nhật Ngẫu Hứng"

Gửi Cánh Chim Xa

Phóng ư thơ của
TrầnThị Minh Nguyệt

"Chiếc Xích Đu Găy, Chiều Tan"

"Sao Nối Măi T́nh Ngây"

" Đổi "

"Qua Trường Cũ "

"Người Đàn Bà Chạy Ngược Thời Gian"

Thơ VƯƠNG DUY
chuyển Lục Bát

Lời Tiễn Xuân

Chia Tay Em Gái