30 Pht Cuối Với Thầy

Những Ngy Trăng Sng

Sứ mệnh "L Diu Bng"
Kỳ-1
  |  Kỳ 2  Kỳ 3

  Kỳ 4  |

Sng Dinh Qua Thi Ca - 11

Sng Dinh Qua Thi Ca - 10

Sng Dinh Qua Thi Ca - 9

Sng Dinh Qua Thi Ca - 8

Sng Dinh Qua Thi Ca - 7

Sng Dinh Qua Thi Ca - 6

Sng Dinh Qua Thi Ca -  5

Sng Dinh Qua Thi Ca - 4

Sng Dinh Qua Thi Ca - 3
Sng Dinh Qua Thi Ca - 2

Sng Dinh Qua Thi Ca - 1

 Dương Tấn Long ... viết Văn Thơ hồi cn l học sinh Trung học, c lẽ khoảng năm 1973, l do chỉ l để ni ln cảm xc của tuổi học tr gởi đăng trn cc bch bo, hoặc để tặng bạn m thi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti Nằm Vng 

Đm Cuối Cng

Ni Với Sng

Giao Ma

C Ph Đn Mờ

Vẫn L Ngy Xưa

Xun Bnh

V Chừng

a oan

Qui Cố Hương

Qu Nội

Một ời

Lời Vng

Khi Qut Về Ti

Con Gi C Lao

m Xưa

Tc