Trang Thơ & Truyện: Hoàng Anh                   |                 www.ninh-hoa.com

Hoàng  Anh

Tên thật:
HThị Hoàng Anh

 

Cựu học sinh Trường

Trung học Ninh Ḥa

 Trần B́nh Trọng

Niên khóa 1963 - 1971.

 

 


Hiện cư ngụ tại

Việt Nam. 

 

 

 

  

NHỚ BẠN

 

 

Giấc mơ đoàn tụ chưa thỏa chí,

Buồn đau nhân thế đă nhuốm màu.

Bạn bè ḿnh hỡi! Thương nhớ lắm 

Làm sao t́m lại chuỗi ngày xưa?

 

Thơ ngây mắt biếc, buồn chẳng vướng 

Nũng nịu làm duyên, chả nghĩ ǵ

Chỉ biết bạn bè là duyên ngẫu! 

Nào hay muôn thuở vẫn c̣n duyên.

 

Dẫu vạn dặm xa hay đă khuất

T́nh bạn muôn đời vẫn khắc ghi.

               

 

 

H Thị Hoàng Anh

Cựu học sinh Trung học Trần B́nh Trọng

Niên khoá 1964-1971

Cam Ranh, ngày cuối tháng 04-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Hoàng Anh                  |                 www.ninh-hoa.com