Cháo Hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KARMA HUONG

 

Cựu sinh viên trường Sư phạm Nhạc Họa Trung ương Hà Nội.

Cựu sinh viên trường Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. -
Nghề nghiệp : nghệ sĩ đương đại, trị liệu chuông xoay, giáo viên dạy múa

- Hiện sinh sống tại Sài G̣n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái Bếp Chùa & Cây Bồ Đề

Duyên Lành