Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Lê Lai            |                 www.ninh-hoa.com Lê LaiQuê Nội: Vĩnh Phú
Quê Ngoại: Thuận Lợi

Cựu học sinh trường
Trung học
Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa
Niên khóa: 1965 - 1969
(Đệ Thất 1- Đệ Tứ 1).Hiện cư ngụ tại
Huntington Beach, CA, US
E-mail:
ylaile@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài Thơ Muộn Cho Mẹ

 

 

Trong không gian mẹ chỉ là điểm nhỏ

Chỗ tim con mẹ là cả một vũ trụ bao la

Mẹ mênh mông hơn những dải ngân hà

Muôn tinh tú kết hợp sao sánh bằng ḷng mẹ

Mẹ là biểu tượng của vị tha

Là tụ điểm bao t́nh yêu nhân bản

Người văn chương

     thường ví mẹ là nước nguồn lai láng

     là biển Thái B́nh vĩ đại giữa các đại dương

C̣n con bất hiếu

     thiếu mỹ từ

     nên chỉ biết nắn nót một chữ thương

Mẹ ơi, chữ thương đến chậm

     mong mẹ đừng buồn

    dù Lễ Mẹ là một ngày đă muộn.

 

 ? ˜ { @

Lê  Lai  - Viết sau Mother's Day - California, May 2007.


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Lai                 |                 www.ninh-hoa.com