Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

BÀI HỌC SAU CÙNG

Thân mến tặng quư anh chị em thân hữu đă có lời thăm hỏi tôi trong chuyến du Xuân của Webmaster vừa qua, và các bạn đă họa bài TIN XUÂN trong số Xuân Quư Tỵ .

 

Ngày kia có vị Thiền sư,

Bên đường ngồi nghỉ với mười thiền sinh

Nh́n đồng cỏ dại kém xinh,

Thầy rằng : “Sạch cỏ th́ ḿnh làm sao ?”

Thiền sinh ngơ ngác xôn xao,

“Câu hỏi quá dễ như vào nhà không ! “

Thưa rằng :” Rải thuốc là xong “

Thưa rằng :”Cuốc lật hết mong cỏ dài”

Thưa rằng :”Con biết không sai,

Phải đào tận gốc không hoài công sau “ .

Mỗi người đều đáp một câu,

Xem ra ai cũng hiểu sâu cách làm !

$    $

Thiền sư thân ái mỉm cười,

Hẹn rằng :” ta gặp các người năm sau “ .

Thầy tṛ bịn rịn chào nhau,

Chia tay lưu luyến mong mau đến ngày .

Thời gian như thoảng gió bay,

Thiền sinh trở lại nghe Thầy dạy bang.

Gặp nhau mừng rỡ hỏi han

Nh́n qua đồng cỏ hàng hàng nương ngô .

Ruộng hoang như thể tâm sơ.

Không biết khai phá trăm bề ngổn ngang.

Bỏ công trồng trọt lớp lang,

Đồng xanh tươi tốt mùa màng sum sê .

 

 

 

NGUYÊN NGỘ

San Jose, March/20/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com