Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

  V NG
Bi Ngoạn Lạc

V NG xướng, họa

 

 Xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

Sng m đo ngạn phải qun ti,

 V ng suốt thng thật tuyệt vời .

 Lối sống duy mnh cam bĩ cực,

 Con đường chn đạo mới an vui .

 Nội tm bất loạn đời thanh thản,

 Ngoại cảnh v thường tr thảnh thơi .

 Su tấm chung thn l luật định,

 Ci ta nặng gnh xả cho rồi .

 

 

TƯ NGUYN

         San Jose, 04/27/2012

 

 

 CI NG
XEM THƯỜNG

   L Văn Ng 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

        CI NG XEM THƯỜNG

(hoạ bi thơ V Ng
của thầy Tư Nguyn)

 

Sự thật lắm người qu ci ti,

Ai đem xả bỏ thật cao vời .

Ci ti m chặt đời phiền no,

Ci ng xem thường cảnh đẹp vui .

Một bước nhường li xa biển khổ,

Một lời nhẫn nhịn thả bo tri .

Người hiền nhận biết điều khn dại,

Cố chấp loanh quanh chậm mất rồi .

 

L Văn Ng

 

 

 

 

L Văn Ng.

5/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com