Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.
 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

CHIẾC L RỤNG
L Văn Ng

  

 Một hm con đến lễ cha,

 Thầy bảo con ra sn qut l,

 Con qut sạch rồi, nhn lại thấy như chưa !,

 Thầy nhn con, mỉm cười thn i,

 

  Tu l hnh,  lun lun đổi mới,

 Tạp kh trong ta chất chứa từ lu đầy .

 Gạn lọc nhiều lần m con vẫn thấy,

 Như số l kia rơi rụng trn sn ny .

 

 Mọi việc thế gian tri qua như  mộng ảo,

 Đời người hơi thở vo ra,

 V thường chợt đến no ai biết được ?

 Nhn chiếc l theo gi bay trước sn nh 

 

 Bi học vỡ lng đơn sơ chiếc l rụng,

 Con cm ơn Thầy hứa khả truyền trao,

 Gio Php Bổn Sư cao siu, huyền dịu

 Con ci đầu đảnh lễ nguyện tu học, khng lng xao.

 

 

 

L Văn Ng

San Jose, 4/7/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com