Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

chinh phụ miền nam

 

Tranh: Họa sĩ Phi-Ṛm


em gái miền nam vẹn chữ ṭng,
chàng đ
i chinh chiến những năm ṛng.
"nuôi già dạy trẻ"chă
m lo đủ,
hiếu nghĩ
a thay chồng trọn ước mong.

giặc cộng bắt ch
ng đi cải tạo,
của tiền mất sạch trắng tay không.
trường đời lận đận vô cùng tận,
phấn đấu t
n vong phận má hng.

cả nước chôn vùi trong băo táp,
một thân lập k
ế chống cung phong.
giặc ép lùa đ
i kinh tế mới,
em ḱnh chống măi mới thành công.

ch
ng tù biền biệt không tin tức,
em vẫn kiên tâm chờ đợi chàng!
bao người đ
iên đảo em bền vững.
xin khắc tên em trên bảng vàng.

 


 lê vă
n ngô
  kính t
ặng chị em miền nam có chồng,

giặc bắt đi cải tạo. "Để ghi nhớ những tháng năm sau 1975 sống trong chế độ XHCN"

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com