Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

 

CÔ GÁI NINH-H̉A ĐÓT COM
Họa Bài Thơ "CÔ GÁI DIÊN KHÁNH"
Của NGUYỄN THỊ THANH TRÍ
 

 Em gái Diễn Đàn đẹp tựa hoa,

 Vườn Web đua nở cả trăm hoa .

 Đêm nằm gối mộng mơ tiên nữ,

 Giấc ngủ chiêm bao được báu hoa .

 Bến vắng thi nhân t́m độc vận,

 Thuyền đông thiếu nữ ẩn trong hoa .

 Bài thơ độc vận hay, hay quá,

 Mến tặng người thơ một lẵng hoa .
 

 LÊ VĂN NGÔ

 July, 2012 .

 

 
 

 CÔ GÁI DIÊN KHÁNH

 (Thể độc vận)

 

 Xướng:

 

Đường vào Diên Khánh cảnh như hoa

Cô gái thành Diên mộng dưới hoa

Dáng liễu mơ màng soi bóng nước

Vườn trăng huyền hoặc trải ngàn hoa

Giăng thơ trắng mướt trời thành cổ

Lướt phím cung trầm xứ vạn hoa

Hăy đến nơi này trao nguyện ước

Ngàn sau măi nhớ giấc mơ hoa.

 

 NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 7/2012

 

 

 

Lê Văn Ngô

San Jose, July 2012

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com