Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 Đời Sống

 Lứa Đôi
Lê Văn Ngô

 

 

Vợ chồng HẠNH PHÚC, tự ḿnh lo,

Cha mẹ đôi bên, chút dặn ḍ.

Rể thảo, dâu hiền, lời Tổ dạy,

Nhà cao, cửa rộng, lộc Trời cho.

Cha ông tích đức cho  con hưởng,

Chồng vợ thừa ân tiếp cháu nhờ.

Chữ hiếu cao vời, trên tất cả,

Con ơi ghi nhớ, chớ so đo.

 

 

 

Lê Văn Ngô

Los Atos, Jan 16 / 2014 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com