Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

  Giấc Mộng Nam Kha
Bùi Ngoạn Lạc


Xướng :
TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc

 

GIẤC MỘNG NAM KHA

 

Giấc  mộng Nam kha, ở giữa đời,

Thực hư tốt xấu, lẽ thường thôi .

Nhà tranh vách đất không nghiêng ngả,

Áo vá quần lam vẫn mỉm cười .

Chức trọng quyền cao duyên tác nghiệp,

Lầu son gác tiá nợ ăn chơi .

Tâm b́nh vạn pháp trăng lồng nước,

Tỉnh thức mù tan, cảnh sáng ngời .

 

 

TƯ NGUYÊN

San Jose, Thankgiving 2012 .

 

 

  "Giấc Mộng Nam Kha"
Lê Văn Ngô

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  họa : Lê Văn Ngô .

 

     

"GIẤC MỘNG NAM KHA"

 

Kính họa

 

“Giấc mộng Nam kha” để dạy đời,

“Bừng con mắt dậy”, trắng tay thôi .

Gặp thời quyền lực không kiêu ngạo,

Thất thế luồng xin chỉ để cười .

Sống biết dung ḥa theo nhịp bước,

Đời khôn chẳng nợ chuyện vui chơi .

Hai lần không tắm chung ḍng nước,

Gi ữ  s ạch tâm ta, ư rạng ngời .

 

 

NGUYÊN NGỘ

Hạ Nguơn, Nhâm Th́n 2012 .

 

 
 

 

 

Lê Văn Ngô.

12/2012

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com