Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

gởi bạn đồng tu

 


thu về gi nhẹ l bay vo,
cuộc sống đời người như chỉ treo.
nhập thể cưu mang bao tội lỗi,
la đời gnh nặng nghiệp mang đeo.
v thường thể hiện từng giy pht,
đạo php chn truyền mấy kẻ theo?.
bạn hữu xa gần xin nhớ nhắc,
thuyền về bn gic gắng cng cho.


l văn ng

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com