Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

  83 TỰ THUẬT
Bùi Ngoạn Lạc

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 Xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc

 

 Xưa rằng” Thất thập cổ lai hy,”

 Ngô kỷ tám ba nhận thức ǵ ?

 Hờ hững sương mai đồng cỏ mướt .

 Thản nhiên cảnh sắc mộng đời si .

 Lăng quên thế sự nhiều oan trái,

 Dung thứ nhân t́nh lắm thị phi .

 Nhịp mơ chùa xa ḥa ư đạo .

 Tâm an huệ mở sáng nguồn thi .

 

TƯ NGUYÊN

         San Jose, Xuân Nhâm Th́n (2012)

 

 

 Kiếp Nhân Sinh

   Lê Văn Ngô 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  họa : Lê Văn Ngô .

 

        KIÊP NHÂN SINH

Kính họa

 Bát tam tuệ sáng thế gian hy,

 Quán chiếu nhân sinh lắm chuyện ǵ .

 Tham thực cực thân khôn biết đủ,

 Mê quyền cố vị dại cuồng si .

 Phân minh nhiệm vụ thường khen thưởng,

 Che giấu việc làm lắm thị phi .

 Tiếng mơ bên tai chưa tỉnh ngộ,

 Những điều mê muội có trong thi .

Lê Văn Ngô

           San Jose, mùa Xuân Nhâm thin

 

 

 

Lê Văn Ngô.

3/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com