Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

KÍNH MỪNG
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2557

( Chùa THIÊN BỬU San Jose
tổ chức ngày 12/5/201 )

“Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện “

“ Chín Rồng phun nước, bảy bước xưng tôn “

Liễu  Quán tâm thành cử hành Phật Đản,

Chúng sanh thọ Pháp gia  nhập Thiên môn .

Lễ đài trang nghiêm Thái tử Bổn sư ngự,

Tranh vẻ tŕnh bày đời Thích Ca .

H́nh tượng, đèn hoa giăng khắp lối,

Đại kỳ Phật giáo rộng bay xa .

Phật tử chỉnh tề trang phục mới,

Tăng đoàn cung thỉnh bước hành thiền .

Tiếng chuông, hồi trống vang trần cảnh,

Nhịp mơ câu kinh vọng khắp miền .

Pháp chuyển thắm nhuần vào tứ chúng,

Thuyền từ mở rộng cứu quần sanh .

Hoa kỳ đất nước yêu chân lư,

Phật giáo con đường rộng tiến nhanh .

H́nh tượng hài nhi đi bảy bước,

Gót sen hoa nở sáng trần gian .

Chư thiên ba cỏi vui mừng đón,

Giáo chủ Ta bà, Phật Đản sanh .

Tứ chúng hương hoa dâng cúng Phật,

Chí tâm đảnh  lễ  đấng Tăng Nhân .

Tŕ kinh giữ giới ḷng thanh tịnh,

Tắm Phật nguyện cầu sạch nội Tâm .

Tắm Phật đôi vai  ḍng  nóng lạnh,

Mong  cầu bá tánh giữ tâm lành .

            

 

 


Nguyên Ngộ 

       San Jose, 18/05/2013

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com