Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

 Kỷ Niệm 10 Năm
Ninh-HoaDOTcom

   Lê Văn Ngô 

 

 

KỶ NIỆM 10 NĂM
www.ninh-hoa.com

(Mến tặng trang chủ Web Ninh-Hoa.com

Nguyễn Văn Thành)

 ***

 

Mười năm lặn lội chốn thi văn,

Viết lách cho vui kể chuyện rằng :

Kỷ niệm năm xưa tràn ngập lối,

T́nh yêu thuở ấy đẹp hơn trăng.

Quê hương yêu dấu con sông nhỏ,

Bạn hữu thân t́nh khắp lối giăng.

Bốn cuốn Đặc San mong chứa đủ,

Tâm t́nh thi hữu gởi thân bằng.

 

 

Lê Văn Ngô.

San Jose, 7/6/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com