Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

 

          LỄ PHẬT ĐẢN PL 2556

    CHÙA LIỄU QUÁN, SAN JOSE .

 

 “Chín Rồng phun nước, bảy bước xưng tôn”

 Nhân ngày kỷ niệm Đản sanh Đức Thế Tôn,

 Liễu Quán tâm thành đứng ra tổ chức,

 Chúng sanh thọ Pháp nhập Thiền môn .

 

 Lễ đài cao rộng Bổn sư ngự,

 Tranh vẽ tŕnh bày đời Thích Ca

 Chuông mơ đèn hoa màu sắc thắm,

 Đại kỳ Phật giáo rộng bay xa .

 

 Phật tữ chỉnh tề trang phục mới,

 Tăng đoàn thỉnh rước bước hành thiền .

 Hồi chuông tiếng trống vang trần cảnh,

 Nhịp mơ câu kinh vọng khắp miền .

 

 Pháp chuyển thấm nhuần vào tứ chúng,

 Thuyền từ mở rộng cứu quần sanh  .

 Hoa kỳ dân chúng yêu chân lư,

 Phật giáo con đường rộng tiến nhanh .

 

 H́nh tượng hài nhi đi bảy bước

 Gót sen hoa nở sáng trần gian .

 Chư thiên bốn cơi vui mừng đón,

 Giáo chủ Ta bà Phật đản sanh .

 

 Tứ chúng hương hoa dâng cúng Phật,

 Đạo tràng đănh lễ Đấng Tăng Nhân .

 Tụng kinh giữ giới ḷng thanh tịnh,

 Tắm tượng vun trồng Phật nội tâm .

            

 

 


Nguyên N 

       San Jose, Phật lịch 2556 - 2012

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com