Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 83 TỰ THUẬT
 Bùi Ngoạn Lạc

 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 Xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc

 

Xưa rằng “Thất thập cổ lai hy,

Ngô kỷ 83 nhận thức ǵ ?

Hờ hững sương mai đồng cỏ mướt,

Thản nhiên cảnh sắc mộng đời si .

Lăng quên thế sự nhiều oan trái,

Dung thứ nhân t́nh lắm thị phi .

Nhịp mơ chùa xa ḥa ư đạo ,

Tâm an huệ mở sáng nguồn thi .

 

TƯ NGUYÊN

         San Jose, Xuân Nhâm Th́n

 

 

 83 TỰ THUẬT
 Lê Văn N

 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  họa : Lê Văn Ngô .

 

        LỜI THẦY DẠY

Kính họa 1

 

 “Xưa rằng” Thất thập cổ lai hy,

 Thầy dạy chúng em học chuyện ǵ ?

 Bám víu của tiền thêm rối loạn,

 An nhiên tự tại dứt cuồng si .

 Tha nhân hỷ xả tiêu ngang trái,

 Ích kỷ mê lầm vướng thị phi .

 Tâm đạt nguồn thiền, lời Phật dạy,

 Tám ba tuổi thọ, vui Đường thi .

              

Lê Văn Ngô

           San Jose, mùa Xuân Nhâm thin

 

 

             TỈNH NGỘ

 Kính họa 2

 

 Bát tam tuệ sáng, thế gian hy,

 Quán chiếu vô minh lắm cái ǵ ?

 “Tham thực cực thân” khôn thấy đủ,

 “Tham quyền cố vị” dại cuồng si .

Phân minh nhiệm vụ, bày  ngay thẳng .

Che dấu việc làm, úp thị phi .

Tiếng mỏ bên tai, chưa tỉnh ngộ ,

Những ǵ mê muội có trong thi .

 

Lê Văn Ngô

           San Jose, mùa Xuân Nhâm thin

 

 

 83 TỰ THUẬT
 Nguyễn Văn Sanh

 

 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  họa : Lê Văn Ngô

 

CHÚC PHÚC THẦY TƯ NGUYÊN

Kính họa 3

 

Bát thập Thầy qua đắt hỷ hy,

Lộc vươn Đại Thọ chẳng xa ǵ .

Bao nhiêu niên kỷ vầy thân ảo,

Vượt mấy trầm luân thoát nẻo si

Thiền định xua tan tâm huyễn hoặc

An nhiên xa lánh mộng cuồng si ,

Tơ tầm rút ruột trao đàn trẻ

Nay gội cuộc đời bên áng thi .

 

Nguyễn Văn Sanh - Úc Châu)

           San Jose, mùa Xuân Nhâm thin

 

 

 

Lê Văn Ngô.

3/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com