Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

 Mùa Báo Hiếu
Bùi Ngoạn Lạc


Xướng :
TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc

 

MÙA BÁO HIẾU

 

Vu –Lan lễ hội tái hồi đây,

Báo hiếu tích xưa nghĩa chứa đầy .

Điạ ngục chín tầng cam bó gối,

Thần thông nhất đẳng cũng khoanh tay .

Cơm ngon biến dạng thành cơm lưả .

Tội ác lưu niên hóa tội đày .

Đại xá hằng năm rằm tháng bảy,

Ngh́n thu truyền giữ đến ngày nay .

 

 

TƯ NGUYÊN

San Jose, Rằm tháng bảy Tân Măo .

 

 Mùa Báo Hiếu

   Lê Văn Ngô 

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  kính họa : Lê Văn Ngô .

 

Lễ hội Vu –Lan sắp đến đây,

Chùa chiền mở hội giải căn đầy

Thần thông Bồ Tát đi t́m Mẹ,

Phật dạy Chư Tăng thỉnh giúp tay .

Thiết lập trai đàn xin chẩn tế,

Chúng sanh sám hối thoát giam đày .

Tổ tiên truyền dạy ngày ân xá,

Tháng bảy ngày rằm, xưa tới nay .

 

NGUYÊN NGỘ

San Jose, Mùa báo hiếu, Nhâm Th́n (2012)

 

 

 

Lê Văn Ngô.

8/2012

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com