Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

 


Mưa Gi Qu Ti
L Văn Ng

 

Khởi đầu nước lũ c mưa sương,

Gi mt về đy vượt dặm trường .

Din Khnh đn mưa đường ma ngọt,

Ninh Ha gặp gi mi trầm hương .

Mưa tun Sng Ci trn dng nước,

Gi thổi Cầu Dinh gợi nhớ thương.

Mưa gi Nha thnh đm nguyệt động,

Vườn sau ngỏ trước nắng hồng vương .

 

 


L Văn Ng
  San Jose, 25/04/2012

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com