Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

MỪNG THƯỢNG THỌ
THẦY LƯU TRUNG KHẢO

 

(Knh tặng Thầy C nhn dịp ra mắt sch
DƯỚI MẮT NHN CỦA BẠN B )

 

Thượng thọ, Thầy Trung Khảo tm hai,

Mừng Thầy C, HẠNH PHC lu di .

Đn con hiếu thảo danh khoa bảng,

Lũ chu ngoan hiền nghĩa i hoi .

Phước đức, lưu truyền từ qu khứ,

Danh thơm, gn giữ mi tương lai .

Tuy gi, Thầy vẫn chưa ngơi nghỉ,

Tổ quốc, qu hương trĩu nặng vai .

 

 

 

L VĂN NG

San Jose, 19/12/2013

 

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com