Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

NGÀY MAI, TA VỀ ĐÂU
"Xưa kia ta ở nơi nào,
Bây giờ lạc giữa vườn đào sơ xuân"
Tư Nguyên.
                     
Cảm tác ư thơ "Chiếc Lá Giữa Rừng Đào"
của Thầy Tư Nguyên.


                            tranh: LL Huyền Chiêu


  
Sinh ra ai biết cội nguồn,
 Từ đâu ta đến con đường ta đi.
   Vườn đào hoa lá Xuân th́,
 Lá rơi tại chỗ lá th́ bay xa.
   Vuông tṛn sứt mẻ cũng là,
 Công người tu tập trải qua nhiều đời.
   Cơ duyên nay đă đủ rồi,
 Vườn xanh cây tốt ta thời chăm lo.
   Đam mê mộng tưởng so đo,
 Đường về mất lối con đ̣ nhổ neo.
   Công danh phú quư tham trèo,
 Quên ăn bỏ ngũ lại đeo gánh sầu.
 Thời gian chờ đợi ai đâu,
 Sớm c̣n tối mất biển sâu thành đồng.
   Cuộc đời có có không không,
 Sao c̣n vương vấn của trong t́nh ngoài.
   Bao giờ xả bỏ hoạnh tài,
 Cắt dây luyến ái để ngoài thị phi.
   Trở về bổn tánh liền khi,
 Chuyên tâm tu niệm quán th́ trần gian.
   Nhất tâm an trụ Niết Bàn,
 Di Đà thọ kư ta bà hóa thân.

 


Nguyên Ngộ
San Jose June 21, 2011

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com