Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         


                            Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

 

NGƯỜI CON HIẾU THẢO

 

"Nhân mùa Vu Lan Kính chúc quư
Đồng hương, Thân hữu tṛn Hạnh Phúc
trong niềm tin Tôn giáo"

 

Này con hăy, nói những lời yêu thương Mẹ,
Nói lên đừng để đến ngày mai.

Những tâm t́nh, sâu kín từ lâu dài,

Cho t́nh Mẫu tử, ấm hoài không phai nhạt.

 

Nguồn an lạc, cầu xin cho Mẹ mỗi đêm ngày,

Để Mẹ biết, ḷng con đầy hiếu thảo.

Nữa mai này, Mẹ già, chân yếu, thân héo gầy,

Nhưng ḍng máu Mẹ, tràn đầy nơi con trẻ.

 

Nói lên con, kẻo trễ, lúc Mẹ ra đi,

Rồi nuối tiếc, rồi âu sầu, bi lụy,

Ḱa mâm cao, bia đá có nghĩa ǵ ?

T́m đâu thấy, trần gian h́nh bóng Mẹ Từ Bi.

 

Ôm vai Mẹ,”con thương Mẹ lắm thay”,

Lời êm ái, thân thương, dịu ngọt này,

Hành trang ấy, Mẹ đi vào cửa Phật,

Ḷng tự hào, con tiễn Mẹ về Tây phương .

 

 


Nguyên Ngộ,
Lê Văn N
San José, Vu Lan 2011

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com