Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

NHỚ LỜI CHA
(Happy Father day)

Nhân ngày FATHERDAY của nước Mỹ,
xin gởi bài thơ  "NHỚ LỜI CHA"
 

 Lời Cha thắm thiết gởi t́nh thương,

Cao vút trời xanh tỏa bốn phương .

Sông biển tung hoành con thỏa chí,

Hải đăng định hướng Cha soi đường .

Thắng không kiêu ngạo, con ghi nhớ,

Bại chớ xiêu ḷng, Cha đỡ nương .

Ước nguyện con thành người hữu dụng,

T́nh nhà nợ nước vẹn đôi đường .

 

 

 

Lê Văn Ngô

San Jose, June 2012

HAPPY FATHER DAY

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com