Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

QU TI (CHỢ HOA)

(Hoạ bi thơ QU TI phổ nhạc
của Vinh Hồ)

 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

 

Xun về vui vẻ cảnh chợ hoa,

Sn Cc, vườn Mai dng hi ha .

Bụi Sứ, chậu Lan mu trắng tuyết,

Thủy Tin, Thin L dng kiu sa .

L to, nhnh yếu em Thượt Dược,

L đỏ thn cao anh Mồng G .

Mưa thuận gi ha hoa quả tốt,

Qu ti sung tc nhờ ph sa.

 

 

 L văn Ng

May/2011

 


 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com