Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

QU TI

(Hoạ bi thơ QU TI phổ nhạc
của Vinh Hồ)

 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

Ninh Ha nhớ thể l nng hoa,

Biển thẳm rừng cao, người i ha.

Dục Mỹ qun trường nng gi hắt,

Đ Bn bi tập lạnh sương sa.

Trầm hương thương "Ni Người Chinh Phụ",

Hổ dữ yu" Rừng Rậm Ổ G"

La tốt, đồng xanh, ruộng lắm c,

Sng Dinh tnh nghĩa tải ph sa.

 

 L văn Ng

 


 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com