Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L̉NG NGƯỜI SUY THOÁI

 

Ḷng người suy thoái hăi hùng thay !

T́nh cảm thiêng liêng chết mỗi ngày .

Tam độc xói ṃn tầng giới cả,

Thiên đường vắng nhạt lớp thơ ngây .

Văn minh vũ khí tăng cường lực,

Đuốc tuệ tâm linh mỏng áng mây .

Mong mỏi trời cao hằng để mắt,

Hố sâu nghiệp chủng sắp dâng đầy .

 

TƯ NGUYÊN

San Jose, 28/3/2014

 

 

 

 

QUÊN M̀NH

Kính họa : LÊ VĂN NGÔ

 

Nếu đời ḥa thuận sướng vui thay !

Chẳng bận ḷng ai những tháng ngày .

Hờn giận tham lam nuôi xảo trá,

Yêu thương chia xẻ dưỡng thơ ngây .

Công danh trôi nổi như bèo bọt,

Phú quí thăng trầm tựa đám mây .

Phải biết quên ḿnh – con nước lớn,

Cho người cơ hội được vơi đầy

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngô

Los Atos, 03 / 2014 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com