Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

SẮC KHÔNG

 

 

 

C̣n mất, có không chẳng bận ḷng,

Được thua, yêu ghét không cầu mong .

Tâm từ, hỷ xả nh́n trần thế,

Tự tại, an vui thấy sắc không .

 

 

 

NGUYÊN NGỘ

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com