Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 Sáng Ngời
Tâm Bút 2

   Lê Văn Ngô 

 

 xướng : Nguyễn Văn Thành 

  họa : Lê Văn Ngô .

 

SÁNG NGỜI TÂM BÚT 2

Hoạ “ SÁNG NGỜI TÂM BÚT

của Nguyễn Văn Thành

(trích trong Đặc San số 4)

 

Bận rộn không quên mỗi cuối tuần,

Hằng năm lại nhớ buổi đầu  Xuân .

Ninh ḥa Web chủ vương vương măi

Trang mạng thành viên sáng sáng dần .

Giáo Pháp, thơ văn ngời trí tuệ,

Quê hương, kỷ niệm thắm t́nh nhân .

Mười năm nối kết t́nh thân mến,

Ta cám ơn nhau… vô số lần ! .

 

 

Lê Văn Ngô

San Jose, 10/8/2012   

 

  SÁNG NGỜI TÂM BÚT
 Nguyễn Văn Thành

 

 Xướng : Nguyễn Văn Thành 

 

SÁNG NGỜI TÂM BÚT

 
Góp bút chung tay cứ mỗi tuần,

Niềm vui c̣n đọng đến kỳ Xuân .

Mong cho trang Web vươn cao măi,

Ước được đặc san đổi mới dần .

Khoa học văn chương khơi mạch sống,

Tao đàn thi phú sáng ḷng nhân .

Ṿng tay rộng mở ngời tâm bút,

Cảm tạ tri âm….biết vạn lần .

 

NGUYỄN VĂN THÀNH

9/2012


 

 

 

Lê Văn Ngô.

10/2012

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com