Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

TM NGUYỆN CỦA MẸ CHA

THN MẾN TẶNG CC B MẸ,

NG CHA TRẺ CỰU HỌC SINH

TRUNG HỌC TRẦN BNH TRỌNG NINH-HA

Nước biển mnh mng, đong khng bằng tnh mẹ,

My trời lồng lộng, phủ chẳng kn cng cha .

Ca dao 

Mẹ Cha l đấng sinh thnh,

nui con dạy dỗ nn danh với đời .

By giờ con đ nn người,

ni cao chưa đủ một đời cng cha .

Tnh Cha nắng ấm chan ho,

như hương trong gi bay xa ngn trng.

Nghĩa Mẹ kh ni cho cng,

mnh mng biển cả trng trng sng dng.

Thương con hm sớm tảo tần,

chn cơm manh o nhọc nhằn ngại chi.

Đường đời d kh khăn g,

hi sinh thn mẹ cũng v đn con.

Nhn con mệt nhọc khng cn,

niềm vui hạnh phc ngọt ngon tuyệt vời .

Khi con khn lớn vo đời,

giu sang con hưởng, tả tơi mẹ đm .

D cho sng gi bo bng,

nh mẹ ẩn nấu cy Tng, rừng Thng .

Bao giờ chữ hiếu chữ trung,

chữ n con trả, cng dung vin thnh.

Đời mẹ mới thấy an lnh,

ngon trong giấc ngủ, rừng xanh thm mu .

Đi lời l giải trước sau,

Con ơi hy nhớ, chớ hầu lng xao .

    

            

 

 


 

    Ma Vu thng 8 năm 2017

L Văn ng

 

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com