Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         


     

XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG LUẬT .

 Xướng :TƯ NGUYÊN Bùi ngoạn Lạc.

 MƯA KHUYA

 Mưa khuya rả rích suốt năm canh,

 Gián đoạn ai đang giấc mộng lành.

 Cửa kính lăn tăn gịng suối chảy,

 Mái nhà lách tách nhạc đàn sanh .

 Xa xa tiếng mơ chân nguyên gọi,

 Văng vẳng hồi chuông lạc quốc thành.

 Tĩnh lặng không gian Thiền Bát Nhă,

 Cảnh đời ví tựa cảnh trong tranh.

 

 TƯ NGUYÊN

 

 

 Họa: LÊ Văn Ngô. 

 THIỀN

 Thiền sư tĩnh tọa suốt trường canh,

 Quán chiếu trần gian t́m việc lành.

 Hỷ xả tha nhân, nguồn hạnh phúc,

 Từ bi bá tánh, thiện duyên sanh.

 Tham lam động chúng tâm phiền năo,

 Giác ngộ chân như Pháp hiện thành.

 Thế giới Ta Bà đa mộng tưởng,

 Bọt bèo hư ảo vẽ nên tranh.

 

 

 Lê Văn Ngô

 10/01/2011

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com