Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         


                            Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

 

THƯƠNG T̀NH MẸ

 

T́nh Mẹ nào ai biết độ cân ?,

V́ con quên cả mọi gian truân,

Bé thơ, Mẹ dạy điều nhân nghĩa,

Khôn lớn, con ra tự lập thân .

Vui lắm con vào đời phấn đấu,

Khóc thầm Mẹ nhớ cảnh ly phân .

Đường đời vạn nẽo dù gian khổ,

Mẹ vẫn bên con suốt dặm trần .

T́nh Mẹ như ḍng suối  ngầm,

Có bao nhiêu nước âm thầm trao con .

 

Lê Văn Ngô

San Jose, Mother’s day 2012

 

 

LOVING  MOM ’ S LOVE

 

How does one measure a mother’s love ?,

Overcomes all hardships for her children .

Humanity, she teach to her  young

Independence, they then come .

Happy, they take on  the battles of live .

Sorrowful, they have parted way  .

Challengers, in all roads of life  .

Presence, she is in every step .

Her  love flows   endlessly,

Silently giving  all to her children .

Fawn Vinh

 

 

 


Nguyên Ngộ
 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com