Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

 


Tiềng TƠ ĐN
L Văn Ng

 

 

TIẾNG TƠ ĐN
 ( Họa bi Thơ "Hương Gọi Ma Sang"
của
Nguyễn thị Thanh Tr )

 

Xun thời, sắc thắm đa mai vng,

Chợt đến, tn phai nắng hạ sang  .

Nguồn i trn lng con suối cạn,

Rừng yu ngăn lối đm my đan .

Anh đi xy mộng vui cung Quảng,

Em đợi mơ tnh lạnh bến Hn .

Ngy thng tri qua theo bng nguyệt,

Tỳ B tay nắn Tiếng Tơ Đn .

 

 

 


L Văn Ng
  San Jose, 17/04/2012

 

 

 

 

 

HƯƠNG GỌI MA SANG

Xướng

Một ci mơ hoa giấc mộng vng,

Lời yu xao xuyến gọi thu sang .

Vườn lan giăng kn ma hương cũ,

Dng liễu rủ buồn bng nước đan .,

Ai gnh thơ tnh ln điện Quảng,

Ta mang chuỗi nhớ gởi cung Hn .

Mi ty chnh chếch bn vầng nguyệt,

Rượu rt vừa tay, lướt phm đn .

 


 

NGUYỄN THỊ THANH TR

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com