Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

T́nh Cha
Xướng: Lê Văn N

Họa: Thầy Tư Nguyên

 


    Xướng: Lê Văn Ngô
 

 T́nh cha gói trọn một niềm thương,

 Cao vút trời xanh tỏa bốn phương .

 Sông biển vẫy vùng, con thỏa chí,

 Hải đăng ṿi vọi, bố soi đường .

 Thắng không kiêu ngạo,con ghi nhớ,

 Bại chẵng sờn ḷng,bố đỡ nương .

 Quyết chí đi lên trên nghịch cảnh,

 Như thuyền rẽ sóng vượt trùng dương .

San Jose, 9/12/2011

 

 

   Họa : Thầy TƯ NGUYÊN
 

 Diễn tả làm sao trọn nghiă thương,

 T́nh cha thấm đậm chí  muôn phương .

 Lo con đắm lợi đi sai hướng,

 Ngại trẻ ham danh bước lạc đường .

 Hiện tại bên cha c̣n chỗ dưạ,

 Tương lai vắng bóng mất nơi nương .

 Thiên duyên phụ tử đâu cần hỏi,

 Bát ngát t́nh cha sánh đại dương .

San Jose, 10/12/2011

 

 

Lê Văn Ngô

San José, 9/12/2011

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com