Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

                 Tnh CHA

 

 

Tnh Cha gi trọn một niềm thương,

Cao  vt ngn xanh tỏa bốn phương.

Sng biển vẫy vng, con thỏa ch,

Hải đăng vi vọi, bố soi đường.

Nổi chm vinh nhục, ba an ủi,

Thnh bại, sang hn, bố đỡ nương.

Ước nguyện con nn người hữu dụng,

Tnh nh nợ nước vẹn đi đường.

 

                  

                    L Văn Ng


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com