Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

 


T́nh Hoài Hương
Lê Văn Ngô

 

 

T̀NH HOÀI HƯƠNG

Kính họa bài “Hoài Cảm” của Trà kim Huy

 

Xa quê từ độ tóc pha sương,

Hải ngoại bôn ba khắp bốn phương .

T́nh nhớ xóm làng xa vạn dặm,

Ḷng yêu Cha Mẹ trải trăm đường .

Mây trôi trời sáng nhờ cơn gió,

Đời sống thăng hoa học chữ thương .

Thành đạt xứ người luôn vẫn nhớ,

Bạn bè thân thuộc tại quê hương .

 

 

 


Lê Văn N
  San Jose, 04/04/2012

 

 

 

 

 

HOÀI CẢM

Xướng

Vết nắng chiều tà điểm tóc sương,

Bước đời trăn trở kẻ tha phương .

Lặng nghe gió lạc ngoài song cửa,

Thoáng thấy sao băng ngút dặm đường .

Dạ khách buâng khuâng d́m sợi nhớ,

Cung trời bàng bạc gợi niềm thương .

Ngùi trông chiếc lá rơi về cội,

Đêm trắng lệ tràn vọng cố hương .

 


 

TRÀ KIM HUY

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com