Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

TRẬN CHIẾN BIỂN ĐÔNG
(Cảnh cáo bọn Trung Cộng đem tàu chiến
vào biển Đông)

 

Rồng Thiên nước Việt xuống trần gian,

Giết địch diệt thù cứu Việt Nam .

Trung Cộng cùng đường ch́m biển cả,

Việt Nam mở hội giữ giang san .

Toàn dân hợp đánh quân xâm lược,

Cả nước giữ ǵn mảnh đất vàng .

Hán tặc chủ trương bành trướng đất,

Phen này phải chịu quấn khăn tang .
 

 

 

LÊ VĂN NGÔ

San Jose, July/ 27/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com