Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

  Gi Bụi
Trần Gian

Bi Ngoạn Lạc


Xướng :
TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

GI BỤI TRẦN GIAN

 

Trần gian đầy rẫy chuyện thương đau,

Tử nạn tin trn bo dẫn đầu .

Tranh chấp Đng Ty lin tiếp diễn,

Hận th Nam Bắc chất chồng nhau .

Kim tiền m qun cam nhục,

Quyền lực đắm say chuốc on sầu .

Nhn loại quay cuồng theo chữ lợi,

Thanh bnh l dạng hy cn lu .

 

TƯ NGUYN

San Jose, 12/6/2012

 

 

 

  Tranh Chấp Biển Đng
L Văn Ng

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

     

TRANH CHẤP BIỂN ĐẢO

 

Knh họa

Độc ti Đảng trị, chủ thương đau,

Gy sự bất an, Cộng đứng đầu .

Bắc Hn hung hăng ginh biển đảo,

Nhật Phi lin kết đứng bn nhau .

Biển su mơ tưởng  chứa dầu kh,

cạn tham lam tạo hận sầu .

Biển cả rồi đy trong lửa đạn,

Lng tham bất chnh chẵng cn lu !.

 

L VĂN NG

San Jose, 12/19/2012 .

 

 

 
 

 

 

L Văn Ng.

12/2012

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com