Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 TRỌNG ĐNG
 TN MO 

 Bi Ngoạn Lạc

 

TRỌNG ĐNG TN MO xướng, họa

 

 Xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

 Trọng Đng cy cối trọc như sư,

 Lạnh lẽo khng gian Bấc thổi v .

 Mặt nước hồ sen tường phiến đ

 Hng thng đỉnh ni dng thầy tu .

 Thi nhn tản bước, tranh thơ mộng

 Ngư phủ bung neo, cảnh mịt m .

 Đn n xui Nam bay lặng lẽ,

 Dịu lng năng động chuyển n nhu .

 

Bi Ngoạn Lạc

         San Jose, Đng ch Tn Mo

 

 

 TRỌNG ĐNG
 TN MO

 L Văn Ng

 

TRỌNG ĐNG TN MO xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

 Tn Mo trọng Đng lễ bi sư,

 Ngoi trời mưa gi thổi v v .

 Thương con chim nhỏ nương theo gi,

 Tội kẻ cầm quyền chẳng biết tu .

 Hỷ xả từ tm người sng suốt,

 Tham lam độc c lũ đui m .

 Ngy nay thế giới trong cuồng vọng,

 Ai sẽ lm cho cương ha nhu .

 

L Văn Ng

           San Jose, Dec/01/2012 .

 

 

 Mời cc bạn Khnh ha chấp bt .

 

 

 

L Văn Ng.

12/01/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com