Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com 

 L Văn Ng
Bt hiệu: Nguyn Ngộ

   Người lng Phước Đa,
 Cựu Gio sư trường
Trung Học Ninh Ha
(Trần Bnh Trọng)
nin kha 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San Jos, California.

 

 

 

 

 

                                         

Knh mời cc Thi hữu tiếp họa cho trang bo
Xun Ất Mi 2015

  Xun ẤT MI Tự Cảm
Bi Ngoạn Lạc


Xướng :
TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

XUN ẤT MI TỰ CẢM

 

Ất Mi l dạng nghĩ g đy ?

Đui Ngựa đầu D muốn tỏ by .

Bụi trc kh vng sau nắng hạn,

Cnh mai tươi thắm dưới sương bay .

Thế gian cải thiện tan cơn lốc,

Đất nước thay hnh tỉnh mộng say .

Nhn loại giải m qun on hận,

Đng Ty hợp tc bỏ su rầy .

 

TƯ NGUYN

1/2015

 

 

 Tự Vấn

   L Văn Ng 

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

     

TỰ VẤN

Knh họa

 

Ất Mi xun sắc trở về đy,

Tự vấn thn ti cht gii by .

Chức trọng quyền cao, con sng bổ,

Giu sang ph qu, đm my bay .

Từ bi hỷ xả bao người độ ?

ch kỷ tham sn lắm kẻ say !.

Thiện, c chờ ngy nhn trổ quả,

Người đời sẽ thấy đm su rầy .

 

 

L Văn Ng

Jan.15, 2015

 

 

 

L Văn Ng.

2/2015

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L Văn Ng                |                 www.ninh-hoa.com