Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

XUÂN HỢP QUẦN
Lê Văn N

 

 

 Đàn Én bay về với nắng Xuân,

 Quê hương mở hội đón reo mừng .

 Xuân nay bè bạn nhiều đông đủ,

 Xuân cũ dân ta thiếu hợp quần .

 Lúc trẻ bôn ba t́m lư tưởng,

 Nay già thư thả hiểu nguyên nhân .

 Hợp quần sức mạnh dời sông núi,

 Chia rẽ thôi th́ hại bản thân .

                  Lê Văn Ngô
          Xuân Nhâm Th́n 2012

 

1/   Mời quư bạn thơ tiếp họa để nói thêm ư “Hợp Quần Gây Sức Mạnh” thành một xâu chuỗi “Xuân Hợp Quần”. Nhờ bạn Webmaster kết lại trong tờ Xuân Nhâm Th́n để thưởng thức trong những ngày Xuân. Nếu có thể đăng vào ĐẶC SAN  số 4 .

2/  Cám ơn Huyền Chiêu, Thanh Trí, Trần Thị Chất, Lê Thị Đào, Kiều Lam, Trà Kim Huy đă họa bài “Gọi Đàn” ư nghĩa đầy t́nh cảm  thân thương .

 LVN

 

 

Lê Văn Ngô

12/ 2011

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com