Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 ĐẦU NĂM
KHAI BÚT

Lê Văn N

 

 

 

Xuân Quư Tỵ khai bút 3 bài thơ,
kính mến tặng độc giả Web ninh-ḥa.

 

 

 

XUÂN ĐI LỄ CHÙA LIỄU QUÁN 

Liễu Quán trầm hương tỏa ngát bay

Quán Âm nhành liểu toạ trời Tây,

Chư tăng phát nguyện dâng hành lễ,

Đại chúng tâm thành quỳ chấp tay .

Tiếng mơ dẫn đưa lời Phật dạy,

Hồi chuông tỉnh thức chúng sinh say .

Hành hương Phật tử tâm thanh tịnh,

Tiên cảnh trần gian tại chốn này .

 

NGUYÊN NGỘ

Xuân Quư Tỵ 2013

 

 

ĐÓN XUÂN QUƯ TỴ

 

 

Quư Tỵ Xuân về chúc Đạo tràng,

Tu hành tinh tấn, sống b́nh an .

Đường vào Đạo pháp c̣n mờ mịt,

Lối đến nhân gian quá rộn ràng .

Phát nguyện  theo nghe “BÀI CIẢNG PHÁP “,

Chí tâm  học  hiểu “KINH LỜI VÀNG “ .

Lià mê, phá chấp tu “CHÂN, THIỆN” .

Bến giác, đường về thấy Niết Bàn .

 

NGUYÊN NGỘ

 

 

 

 

MỪNG XUÂN THÁI H̉A
 

 
 

Xuân sang hoa nở khắp gần xa,

Chúc PHƯỚC cho nhau đến mọi nhà .

Muôn vạn yêu thương, nguồn HẠNH PHÚC .

Trăm năm hưởng thọ, suối THĂNG HOA .

Cháu con thành đạt, nhà KHOA BẢNG,

Dân tộc văn minh, nước THÁI H̉A .

Quyết chí cùng xây nền DỘC LẬP,

TỰ DO DÂN CHỦ dứt can qua (1)

 

NGUYÊN NGỘ

 

(1) Can qua là chiến tranh .

 

 

 

 

Lê Văn Ngô.

3/2013

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com