Những Bài Viết Khác:

Vài MẩuChuyện Về Tiên Tri

SỰ SỐNG:    1   |    2 

Ngày Tốt Và Ngày Xấu

Đất Linh

Sự Thay Đổi Khí Hậu

Hiện Tượng Thời Tiết

BỘ NĂO & TRÁI TIM

PHẦN 1   |   PHẦN 2

Giàn Khoan HD-981, Biểu Tượng Của Thực Dân Mới

Quan Điểm Ḥa B́nh Trong Chiến Tranh

PH 1   |   PH 2  |   PH 3

  Người VIỆT Nh́n Qua SỬ VIỆT NAM

Thái Dương Hệ Dẫn Chứng Thuyết Bảo Ḥa

Chế Biến Nước Uống Từ Nước Biển

Linh Hồn Và Kiếp Luân Hồi:  PH 1 | PH 2 | PH 3

El Nino: Khí Hậu Khắc Nghiệt Năm 2016:
PHẦN 1| PHẦN 2| PHẦN 3

Giải Trừ CO2 (Làm Sạch Nhà Kính PH 1  |  PH 2

OBAMACARE And TRUMPCARE:

PHẦN 1  |    PHẦN 2 |

PHẦN 3   |    PHẦN 4

 

 

 

 

 

        Hai Bà Trưng  -      Nhớ Công Ơn

Nguyện Được Tam B́nh

T́nh Trong 40 Năm

Cồn Đào

Hững Hờ Quá Đi

Quạ Lạc Đàng

Chân Trời Có TA

Trạng Tŕnh Trên Mạng

 Lững Lờ Gió Mây

Hóa Học Hài Ḥa

Cảnh Thu  

Đời Tựa Mây Bay

Dân Với Nước

Bảo Ḥa Mây Mưa 

Thói Đời

Vấn Đáp 

HÈ Nhớ

Vẽ Tranh

T́nh Quê

Hoài Cảm

Cái Đ̣n Gánh

Say Đời Ngủ Ngây

 

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công: Thất - Tứ (61-65)
* Trần B́nh Trọng: Tam-Nhị (65-67) * VT/NT: Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)


Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

 

 

 

 

Những Bài Viết Khác:

Sấm Trạng Tŕnh Trong Kư Ức Người Việt: 1  2  3

Chất VIỆT

OKINAWA Viễn Ảnh "Quốc Gia Dân Tộc"

Thần Nông Thử Thuốc

NGUYÊN LƯ BẢO H̉A

PHẦN 1| PHẦN 2| PHẦN 3

RỒNG VIỆT NAM - Lạc Long Quân

Luật HỒNG BÀNG

Báo Động Về Địa Cầu

Năm 2015: Giá Vàng Bắt Đầu Dao Động

Nhu Cầu Năng Lượng

"Địa Công Nghệ" Trong QL Chống Biến Đổi Khí Hậu

Vũ Trụ Và Bức Xạ Trong Tương Quan Bảo Ḥa

Năng Lượng Tối

Diễn Giải Sấm Trạng Tŕnh

   ►  SẤM TRẠNG TR̀NH Và Diẽn Giải: PH 1 |  PH 2

Bảo Ḥa Liên Kết Mạng Vũ Trụ:     PHẦN 1  

PHẦN 2  |   PHẦN 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tết Ta ?

Chúc Thọ

Binh Thư TÔN TỬ

Trời Đất

T́nh Đời

Nỗi Nhớ Năm Xưa

Sóng Ngược

Mùa Đông Trên Đất MẸ

Ư Lời Trọn Đời

Kiếp Người  

T́nh BẠN

T́nh Đời - Đói 1945

Đường Ta Ta Đi

Cảnh Quê

Hoa Hoài Hương

CHA Dạy  

Nhật Thực 

Nguyệt Thực

Duyên Thuyền...

THUYỀN....

Sắc Thuốc Cho Chồng

T́nh Đong Đưa

Đèo Hải Vân