trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

 

  Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch
 

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin

tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09
tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07
tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06 

tháng 02/06
 tháng 01/06
 
  tháng 12/05  
 tháng 11/05
tháng 10/05
 tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05

       tháng 04/05       
tháng 03/05
tháng 02/05
 tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03


 

  MÓN QUÀ GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
CHO DIỆN McCAIN VÀ P.I.P.
 

Gần ba mươi năm, Cộng đồng tị nạn Việt Nam tại Hoa kỳ đă tranh đấu thành công cho rất nhiều chương tŕnh tị nạn và di trú và hiện nay vẫn c̣n đang vận động ráo riết cho chương tŕnh HO mở rộng, dành cho những cựu tù nhân chính trị Việt Nam Cộng Ḥa đă bị cộng sản giam giữ trước đây hội đủ tiêu chuẩn mà từ trước đến giờ chưa hề nộp đơn xin định cư trong chương tŕnh HO mà chương tŕnh này đă chấm dứt nhận đơn cứu xét kể từ ngày 30 tháng 9 năm 1994.

Nhân Mùa Giáng Sinh và Năm Mới, Cộng đồng tị nạn Việt Nam chúng ta đón mừng hai tin vui về vấn đề di trú và tị nạn.

Tổng Thống Hoa kỳ George Walker Bush đă chính thức kư ban hành đạo luật Tổng hợp Chuẩn chi Ngân sách Quốc gia cho tài khóa 2005, HR-4818 mà chúng ta được biết qua đạo luật Consolidated Appropriation Act, 2005 vào chiều Thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2004 bao gồm hai điều khoản hết sức quan trọng :

1/ Gia hạnTu Chính Án McCain:

Như chúng ta đều biết, Tu chính án McCain dành cho các con cái của những cựu tù nhân chính trị Việt Nam Cộng Ḥa đi theo diện HO nhưng v́ 21 tuổi hay lớn hơn c̣n độc thân hay v́ một vài lư do nào đó không thể theo cha mẹ định cư theo diện tị nạn tại Hoa Kỳ được. Tu chính án McCain hằng năm phải được gia hạn với sự chấp thuận của Quốc hội Hoa kỳ và Tổng Thống kư ban hành và năm nay Tu chính án McCain được gia hạn đến 30 tháng 9 năm 2005. Những hồ sơ con cái HO theo diện McCain sẽ được tiếp tục tiến hành cứu xét và sẽ được cấp qui chế tị nạn để đoàn tụ với cha mẹ tại Hoa kỳ trong năm 2005. Ṭa Tổng lănh sự Mỹ tại Sài g̣n sẽ tiếp tục cứu xét hồ sơ McCain đang bị tạm ngưng trong mấy tháng vừa qua và sẽ thu nhận những đơn xin mới trong chương tŕnh nói trên. Xin quí vị liên lạc các Hội thiện nguyện địa phương để biết thêm chi tiết.

2/ Băi bỏ giới hạn 5,000 đơn xin Thẻ Xanh của diện
     P.I.P.

Vào năm 2000 Tổng Thống Bill Clinton đă chính thức ban hành đạo luật “Indochinese Parolees” cho phép những người Đông Dương (Việt-Miên-Lào) nhập cư vào Hoa kỳ theo diện Public Interest Parole mà chúng ta thường gọi là diện P.I.P. và giới hạn chỉ 5,000 người. Trung tâm Di trú Nebraska chính thức nhận đơn diện P.I. P. vào ngày 27 tháng 1 năm 2003 và đến hôm nay Trung tâm này đă cấp phát rất nhiều Thẻ Xanh cho diện P.I.P. nói trên. Tuy nhiên, Tổng Thống George W. Bush đă kư ban hành đạo luật băi bỏ giới hạn của đạo luật này và cho phép tất cả mọi người (Việt-Miên-Lào) thuộc diện P.I.P. tiếp tục nộp đơn để được cấp qui chế thường trú nhân. Trung tâm Di trú Nebraska tiếp tục nhận đơn và cứu xét để cấp phát Thẻ Xanh cho diện này. Những ai trong diện P.I.P nếu chưa nộp hồ sơ xin điều chỉnh t́nh trạng di trú của ḿnh th́ hôm nay nên bắt đầu tiếp xúc với văn pḥng dịch vụ di trú địa phương để tiến hành thủ tục càng sớm càng tốt.

Phải nói rằng đây là những nỗ lực và thành công đáng kể của Cộng đồng Việt Nam tị nạn tại Hoa kỳ trong đó có những nhà đấu tranh cho quyền lợi của Cộng đồng, các Hội đoàn Việt Nam và các Cộng đồng bạn, các cơ quan truyền thông và báo chí...

Kính chúc tất cả quí vị vui hưởng Mùa Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy hồng ân và hạnh phúc với một tương lai đầy hứa hẹn.

 

Phan Đức Thông