trở về trang nhà www.ninh-hoa.com

 

 

 

  Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin   

 


 

tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09

tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07

tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06
tháng 02/06
tháng 01/06
tháng 12/05
tháng 11/05
tháng 10/05
tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05
tháng 04/05
tháng 03/05
tháng 02/05
tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03
 


 

  

 

www.ninh-hoa.com

 


THÔNG BÁO CỦA B NỘI AN HOA K

về việc

GiẤY TỜ DI TRÚ CẦN THIẾT KHI NHẬP CẢNH

HOA KỲ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

 

 

Bắt đầu ngày 23 tháng 1, năm 2007, bất cứ ai khi nhập cảnh Hoa Kỳ bằng đường hàng không từ các nước Gia Nă Đại, Mễ Tây Cơ và Bermuda nằm trong vùng biển Caribbean cần phải xuất tŕnh một trong những giấy tờ cần thiết sau đây:

Giấy thông hành c̣n hiệu lực

Giấy phép do Hoa Kỳ- Gia Nă Đại cấp được phép dùng đường bộ, đường thủy,và đường hàng không qua lại giữa hai quốc gia.

Giấy phép do Cơ Quan Tuần Duyên Hoa Kỳ cấp cho những thương thuyền.

Hay những giấy tờ di trú khác có thể chấp nhận được.

Đối với những thường trú nhân ( người có Thẻ Xanh)

Những thường trú nhân phải xuất tŕnh một trong những giấy tờ sau đây:

Thẻ Xanh

Chiếu khán di trú có dấu chứng nhận của cơ quan Hải quan và Biên Pḥng Hoa Kỳ.

Có dấu chứng nhận cho phép nhấp cảnh Hoa Kỳ đóng trên giấy thông hành hay trên mẫu I-94.

Giấy Phép Trở Lại( Re-Entry Permit) Hoa Kỳ c̣n hiệu lực.

Chiếu khán di trú c̣n hiệu lực

XIN LƯU Ư:

Trong thời gian gần đây có rất nhiều người Việt Nam chúng ta là thường trú nhân (người có thẻ xanh) rất hoang mang về việc có nên xin Giấy Phép Trở Lại (Re- Entry Permit) khi ra khỏi Hoa Kỳ hay không ?

Chúng tôi xin trả lời rằng việc này chưa cần thiết v́ măi đến hôm nay Bộ Nội An vẫn chưa có thông cáo chính thức nào về vấn đề này. Chúng tôi sẽ thông báo với quí vị về việc này khi có thông cáo chính thức.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin lưu ư với quí vị không nên đi quá thời gian sáu tháng. Nếu đi hơn sáu tháng, quí vị sẽ mất thời gian tính khi quí vị muốn thi nhập tịch công dân Hoa Kỳ.

 

Phan Đức Thông
2/07