trở về trang nhà www.ninh-hoa.com

 

 
 

Luật Di Trú &Tị Nạn

Tin Tỵ Nạn

Thông Báo

Những Làn Sóng Người Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

 Bảo Trợ Tài Chánh Cho Thân Nhân

Bản Tin Chiếu Khán Visa Bulletin

tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03
 


BẢN TIN CHIẾU KHÁN
(Visa Bulletin)
Tháng 12 năm 2003

BẢO TRỢ GIA Đ̀NH THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN
( Family-Sponsored Preferences)

1. Ưu Tiên Thứ Nhất: ( First Preference)
- Con độc thân của Công Dân Hoa Kỳ.
(Cộng với chiếu khán thặng dư của Ưu Tiên Thứ Tư)

2. Ưu Tiên Thứ Hai: (Second Preference)
- Vợ, Chồng và Con độc thân của Thường Trú Nhân .(Permanent Resident)
(Cộng với chiếu khán thặng dư của Ưu Tiên Thứ Nhất)
          2A: Vợ, Chồng và Con dưới 21 tuổi.
          2B: Con độc thân trên 21 tuổi.

3. Ưu Tiên Thứ Ba: (Third Preference)
- Con thành hôn của Công Dân Hoa Kỳ
(Cộng với chiếu khán thặng dư của Ưu Tiên Thứ Nhất và Thứ Hai)

4. Ưu Tiên Thứ Tư: (Fourth Preference)
- Anh, Chị, Em của Công Dân Hoa Kỳ.
(Cộng với chiếu khán thặng dư của 3 Ưu Tiên trên)

Ngày Cứu Xét Để Cấp Chiếu Khán Di Dân
Cho Diện Bảo Trợ Gia Đ́nh Theo Thứ Tự Ưu Tiên
( Priority Dates for Family-Sponsored Based Immigrant Visas)
Áp Dụng Cho Tất Cả Các Quốc Gia Ngoại Trừ Ba Nước INDIA (Ấn Độ) MEXICO
(Mễ Tây Cơ) PHILIPPINES (Phi Luật Tân)
Ưu Tiên 1   15 Jul* 00 / 15 Jul 00 / 15 Oct 94 / 15 Sep 89
Ưu Tiên 2A 15 Nov 98 / 15 Nov 98 / 08 Apr 96 / 15 Nov 98
Ưu Tiên 2B  01 May 95 / 01 May 95 / 01 Dec 91 / 01 May 95
Ưu Tiên 3   15 Aug 97 / 15 Aug 97 / 15 Nov 94 / 22 May 89
Ưu Tiên 4   01 Feb 92 / 01 Oct 90 / 01 Feb 92 / 15 Oct 81

Ghi chú: * Chúng tôi dùng Anh Ngữ để dễ nhận ra ngày tháng.