trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

 

  Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin   

 


 

tháng 01/10
tháng 12/09
tháng 11/09
tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09

tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07

tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 06/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06
tháng 02/06
tháng 01/06
tháng 12/05
tháng 11/05
tháng 10/05
tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05
tháng 04/05
tháng 03/05
tháng 02/05
tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03
 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com

 

Đôi Gịng V Người Phụ Trách:

Anh Phan Đức Thông hiện làm việc cho một cơ quan thiện nguyện tại thành phố Los Angeles, California. Cơ quan này chuyên trách định cư người tị nạn trên toàn thế giới vào Hoa Kỳ và các vấn đề di trú khác.

www.ninh-hoa.com


Thưa Các Bạn Ninh-hoaDOTcom,

Được sự khuyến khích của anh Nguyễn Văn Thành, Chủ trang mạng ninh-hoa.com và qua một số yêu cầu của các bạn cần có mục Di Trú và Tị Nạn để giúp cập nhật tin tức về những chương tŕnh tị nạn, các vấn đề di trú của người Việt từ Việt Nam và các quốc gia khác vào Hoa Kỳ, chúng tôi xin mạo muội đóng góp trên trang mạng ninh-hoa.com của chúng ta một tiểu mục về Di Trú và Tị Nạn để chúng ta có dịp hiểu thêm những làn sóng di dân của người Việt Nam qua các chương tŕnh tị nạn và bảo lănh cũng như những đạo luật di trú mới của Bộ Nội An (Department of Homeland Security) Hoa Kỳ trong đó Sở Nhập tịch và Di Trú (Citizen
and Immigration  Services) mà chúng ta thường gọi là CIS, trực tiếp ảnh hưởng đến các vấn đề di trú mà chúng ta cần biết đến.

Như chúng ta đă biết hầu hết người Việt Nam đến Hoa Kỳ qua những chương tŕnh tị nạn và di dân. Chúng ta ra đi có thể mang theo cả quê hương nhưng cũng có nhiều người phải âm thầm chào người thân của ḿnh trong bóng tối hay nghẹn ngào gạt nước mắt khi nói câu giă từ. Thân nhân chúng ta hiện nay c̣n kẹt lại tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đ́nh không c̣n ai ở lại nhưng họ c̣n có bà con và bạn bè. Cho dù hôm nay, chị là một công dân Hoa Kỳ (US Citizen), anh là một Thường Trú Nhân (Permanent Resident) hay em là một Người Tạm Dung (P.I.P “Public Interest Parole”)... tất cả chúng ta ai cũng mong muốn những người thân yêu trong gia đ́nh ḿnh qua định cư tại miền đất cơ hội này. Trong mỗi chúng ta t́nh trạng di trú tuy có khác nhưng chúng tôi hy vọng rằng mục Di Trú và Tị Nạn trên trang mạng nhỏ bé và giới hạn này có thể giúp chúng ta một ư niệm tổng quát về các chương tŕnh tị nạn và nhất là các chương tŕnh bảo lănh đoàn tụ gia đ́nh từ Việt Nam hay các quốc gia khác trên thế giới đến Hoa Kỳ.

Người Việt Ninh Ḥa chúng ta có mặt khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Nhiều người cư ngụ tại những tiểu bang có đông người Việt như California, Texas, Georgia, Virgina, Washington ... họ có đủ mọi thông tin về Cộng Đồng Việt Nam hay những tin tức cần thiết khác, nhưng cũng có nhiều người sinh sống tại những tiểu bang thật xa tận vùng Đông Bắc giá lạnh hay Miền Trung hiu quạnh, nơi có ít người Việt cư ngụ, thậm chí không có một tờ báo Việt để đọc hay một đài phát thanh để nghe. Chúng tôi hy vọng trang mạng ninh-hoa.com sẽ có dịp mang những thông tin cần thiết về di trú và tị nạn đến với các bạn. Chúng tôi cố gắng đem lại cho các bạn những thông tin về di trú và tị nạn cập nhật mà chúng tôi phỏng chừng các bạn cho là nóng sốt nhất. Hằng tháng, chúng tôi sẽ cung cấp “Bản Tin Chiếu Khán” (Visa Bulletin) để các bạn theo dơi thứ tự ưu tiên hồ sơ bảo lănh thân nhân của ḿnh sắp được phỏng vấn chưa.

Chúng tôi rất hoan nghênh mọi ư kiến đóng góp của các bạn về đề tài Di Trú và Tị Nạn để chúng tôi có thêm nhiều thông tin quí giá và chính xác hầu cải thiện tiểu mục này đạt phần hoàn chỉnh hơn. Mọi thông tin liên lạc xin các bạn gửi về địa chỉ Webmaster của ninh-hoa.com. Xin chân thành cám ơn Các Bạn.Phan Đức Thông