trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

 

  Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin
   

tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09
tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07
tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06

tháng 02/06
 tháng 01/06
 
  tháng 12/05  
 tháng 11/05
tháng 10/05
 tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05

       tháng 04/05       
tháng 03/05
tháng 02/05
 tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03


 

 


THÔNG BÁO VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG
“THẺ XANH CHO DIỆN P.I.P. ONLINE”

 

Kính thưa quư vị, mặc dù Sở Di Trú Hoa Kỳ đă hứa là sẽ cấp 500 thẻ xanh cho những người thuộc diện P.I.P. đă nạp đơn qua đạo luật “Indochinese Parolee” trước tháng 10/2004. Tuy nhiên để yêu cầu và hối thúc Sở Di Trú cấp phát toàn bộ 5000 số thẻ xanh trong năm nay cho tất cả mọi người đă nộp đơn, sau hơn 3 năm ṃn mỏi chờ đợi kể từ ngay đạo luật này được ban hành. Chúng tôi, một nhóm luật sư di trú Hoa Kỳ và các nhà vận động lập pháp đă quyết định mở một cuộc vận động mạnh mẽ từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 3, 2004 bằng cách thiết lập một trang Web để tất cả mọi người trong hoàn cảnh này cùng đồng loạt kư vào thỉnh nguyện thư online, sau đó chúng tôi sẽ thu thập lại và đệ tŕnh lên các viên chức trách nhiệm của Sở Di Trú Hoa Kỳ hầu họ sớm giải quyết.

Muốn thực hiện điều này, quư vị và các bạn chỉ cần vào địa chỉ Website:

http://www.petitiononline.com/pip/petition.html


rồi điền tên và địa chỉ email, địa chỉ cư ngụ cùng thời gian tạm dung tại Hoa Kỳ và click gởi lại cho chúng tôi trước ngày 31 tháng 3, 2004.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc về các số điện thoại sau đây:

Nam Lộc Nguyễn, Catholic Charities of Los Angeles: (213) 251-3460
Luật sư John T. Combs, Denver - Colorado: (303) 692-0111