www.ninh-hoa.com Suối Nước Nóng Dục Mỹ
Dục Mỹ Ngày Xưa  -  Phó Đức Lâm
Dục Mỹ: Quê Xưa Yêu Dấu  -  Hà Thị Thu Thủy
Dục Mỹ ! À ! Chợt Nhớ  -  NhàQuê
Trở Về Ḍng Sông Tuổi Thơ...  -  Nguyễn Thị Thục
Lời Chào Mừng Đồng Hương  -   Nguyễn Thị Thục  
Thương Lắm Một Miền Quê Nghèo Khó  -   Thục  Minh  
Chợ Tết Nhà Quê  -   Thục  Minh  
Ông Trăng Và Kư Ức  -   Đinh Thị Lan  
Ngày Ấy: Dục Mỹ, 1963  -   Trần Như Phương  
Cọp Dục Mỹ  -  Phó Đức Lâm
Quê Hương Tôi  -   Trần Đ́nh Nguyên Soái  
 
 
 
1